Czym jest szara woda? 

Tym mianem określa się wodę zużywaną w domach, spływającą do ścieków z wanien, umywalek czy prysznicy, jednak z wyłączeniem tej używanej w toaletach. Ten rodzaj wody zawiera mniej zanieczyszczeń niż pozostała część ścieków, jest więc duży potencjał do jej ponownego wykorzystania. 

Jak można wykorzystać szarą wodę? 

Naturalnie nie możemy użyć jej ponownie wszędzie. Istnieją jednak procesy które nie wymagają wody o idealnej czystości, na przykład mycie aut czy spuszczanie wody w toalecie. Badania pokazują również, że można ją bezpiecznie wykorzystać do nawadniania części roślin ogrodowych, na przykład drzew. W takim przypadku można dodatkowo zapobiegać odkładaniu się w glebie soli poprzez okazjonalne używanie czystej wody. Poddawana obróbce szara woda okazuje się również zdatna do nawadniania upraw przeznaczanych na paszę. Nie jest jednak bezpieczna do podlewania wielu roślin przeznaczonych do spożycia, takich jak warzywa. 

Istnieją już systemy pozwalające na odzyskiwanie szarej wody na poziomie gospodarstwa domowego, które testują kraje takie jak Niemcy, Wielka Brytania czy Cypr.  

Ponieważ jednak w szarej wodzie znajdują się zanieczyszczenia, każde tego typu rozwiązanie musi brać pod uwagę bezpieczeństwo, i być zgodne z regulacjami. Ponadto, w niektórych miejscach wykorzystywanie szarej wody nie jest zgodne z prawem – nie pozwalają na to na przykład niektóre stany w Ameryce Północnej.

Co może dać nam recykling szarej wody?

Szarej wody nie da się wykorzystać do wszystkiego a jej odzyskiwanie wiąże się z regulacjami i ograniczeniami. Czy zatem jest to gra warta świeczki?  

Zgodnie ze statystykami, w Stanach Zjednoczonych około jednej trzeciej zużycia wody gospodarstw domowych przypada na nawadnianie ogrodów. Szara woda stanowi natomiast od 50 do nawet 80% zużycia, a wartości te nie różnią się zapewne znacznie w innych krajach rozwiniętych. Widoczne są zatem ogromne możliwości do recyklingu. Jak konkretnie na odpowiedniemu wykorzystywaniu wody możemy skorzystać my i środowisko? Co jest potrzebne do prawidłowego odzyskiwania szarej wody? Te tematy porusza kolejny tekst.

Źródła:

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=extension_curnat

https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/200na6_en.pdf

https://www.researchgate.net/publication/7657082_Greywater_recycling_systems_in_Germany_-_Results_experiences_and_guidelines

https://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_factsheet_en.pdf