Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Masz możliwość konfiguracji własnej przeglądarki internetowej, aby zablokować lub ograniczyć ich wykorzystywanie. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza, że wyrażasz zgodę na ich użycie.

Połącz kropki – kampania outdoorowa
POŁĄCZ KROPKI CZYLI DLACZEGO CZEREŚNIE KOSZTUJĄ TAK DUŻO I JAKI MA TO ZWIĄZEK Z KLIMATEM?

Jak się ma codzienna ludzka aktywność do kryzysu klimatycznego? Czy zdajesz sobie sprawę, że kupując kolejną rzecz na chińskiej platformie “bo była taka tania” za moment nie polecisz na Malediwy, bo po prostu ich nie będzie? Czy wiesz, że to działalność człowieka jest przyczyną takich zmian na ziemi, że czereśnie zwyczajnie muszą kosztować tak dużo? Czy zdajesz sobie sprawę że, to aktywność człowieka ma wpływ na degradację środowiska, w efekcie czego np. egzotyczny wąż Boa – bohater naszej kampanii, niebawem nie będzie dziwić, “spotkany” w przydomowym ogródku na Mazowszu ? Jak w kilku zdaniach najprościej wytłumaczyć to, z pozoru dziwne połączenie nieprzystających do siebie kwestii?

Ale od początku – zmiany nie są czymś  niezwykłym, a klimat na ziemi ewoluuje od zarania dziejów. Nauka nie pozostawia wątpliwości, że to działalność człowieka doprowadziła do sytuacji, w której nie możemy mówić o naturalnych zmianach, bo te, zachodzące na naszych oczach, z naturą mają niewiele wspólnego.

Większość z nas wie, że przyczyną kryzysu klimatycznego jest efekt cieplarniany. Efekt cieplarniany jest wtedy, kiedy powłoka ziemi zbytnio się nagrzewa i nie jest w stanie oddać tej temperatury. Przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne uwalnianie się gazów do atmosfery. Gazy cieplarniane są potrzebne, bo np. utrzymują temperaturę ziemi, jeśli jest ich za dużo, ziemia nie przepuszcza ciepła promieniowania słonecznego, a utrzymuje je w atmosferze – tak dochodzi do zaburzenia procesu wymiany. Promieniowanie ma utrudnioną drogę ucieczki w przestrzeń kosmiczną i energia zaczyna kumulować się. Aby ziemia mogła zachować równowagę i oddać taką samą ilość energii, jaką przyjęła, musi nastąpić wzrost temperatury na jej powierzchni. W efekcie tych procesów, temperatura na ziemi wzrasta. Efekt cieplarniany zachodzi jednak od milionów lat i jest jednym z czynników rozwoju życia na planecie. Gdyby gazy cieplarniane nie były obecne w atmosferze, ziemia byłaby skuta lodem. To właśnie dzięki zdolności atmosfery do zatrzymywania ciepła i wtórnego wydzielania energii,  na ziemi panują warunki sprzyjające życiu. 

Skąd biorą się te szkodliwe gazy? Gazy cieplarniane są uwalniane poprzez spalanie paliw kopalnych (ropa, węgiel brunatny czy kamienny, dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), fluoropochodne węglowodorów (HFCs), perfluoropochodne związki węgla (PFCs), sześciofluorek siarki (SF6). 

A czym jest ślad węglowy? To suma emisji gazów wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez organizację, wydarzenie czy produkt. Najprościej mówiąc, to nasz osobisty wkład w niszczenie ziemiWedług Center for Climate and Energy Solutions, na całym świecie głównymi źródłami emisji gazów cieplarnianych są energia elektryczna i cieplna, rolnictwo, transport, leśnictwo i produkcja. Produkcja energii wszelkiego rodzaju odpowiada za 72% wszystkich emisji. Metan z kolei uwalnia się do atmosfery w procesie hodowli zwierząt oraz na składowiskach wciąż dramatycznie rosnących odpadówPlastik ale też wszystkie te sztuczne tekstylia są pochodną ropy naftowej. Koszt ich produkcji jest niski, stąd finalnie niższe ceny ich wytworzenia. Można wysnuć wniosek, że nie tylko powszechne w każdej dziedzinie życia jednorazówki, czyli JEDNORAZOWOŚĆ, nie tylko wynikające z jednorazowości masowe MARNOTRAWSTWO, a KONSUMPCJONIZM jest głównym winowajcą wysokich emisji gazów. 

Im więcej aktywności, do których potrzebny jest proces spalania paliw kopalnych, tym więcej wytwarza się gazów cieplarnianych

To były przyczyny, teraz przywołajmy i zapamiętajmy główne skutki zbyt wysokich emisji czyli patologicznych zmian klimatycznych. W zależności od miejsca na ziemi są to:

Topnienie lodowców, w efekcie podniesienie się stanu wody i zaburzenie równowagi wód słodkich i słonych; zaburzenie prądów morskich, dostrzegalne dziś coraz częściej gwałtowne zmiany pogody (anomalie), zaburzenia w obszarze cyrkulacji powietrza, nienaturalny wzrost temperatur, wylesianie, wysuszanie mokradeł, pustynnienie, zanik ekosystemów i wymieranie gatunków, zmiana stref klimatycznych, wzrost poziomu mórz i zasolenie, zanieczyszczenia powietrza i wody, zmiany opadów i deficyt wody oraz katastrofa w produkcji żywności na skutek redukcji globalnych plonów. To wszystko znacząco zaburza równowagę ekosystemów, co z kolei prowadzi do wymierania gatunków i ograniczenia różnorodności. 

Następstwem tych zmian są  globalne skutki gospodarcze, ekonomiczne i społeczneStrefy klimatyczne przesuwają się w kierunku bieguna, z powierzchni ziemi znikają te obszary, które są pod poziomem wód. Zabójcze fale upałów, które już dziś obserwujemy np. w Grecji, będą występować co roku na 85% terenów lądowych, a ¾ ludzkości będzie doświadczać śmiertelnych temperatur przez więcej niż 20 dni w roku. Tereny na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, zamieszkane przez setki milionów ludzi, doświadczą wzrostu letnich temperatur o ponad 5°C, co uczyni je niezdatnymi do zamieszkania i doprowadzi do masowych migracji. Wiele regionów świata doświadczy spadku produkcji rolnej, poważnie zagrażającego bezpieczeństwu żywnościowemu.  W świecie cieplejszym o 4°C do końca stulecia może wymrzeć połowa gatunków zwierząt i roślin. Wśród skutków wpływu zmian klimatycznych na zdrowie człowieka są choroby układu sercowo-naczyniowego, mózgowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby psychiczne, zakaźne, niedożywienie, a także urazy i śmierć związana z występowaniem groźnych zjawisk pogodowych

Zmiana klimatu prowadzi do napięć gospodarczych, społecznych i geopolitycznych, głęboko zmieniających nasz świat i uniemożliwiających przewidzenie tego, co się wydarzy. Można spodziewać się, że niedobory wody, fale upałów i kryzysy żywnościowe będą nakładać się na siebie i przeplatać z innymi napięciami. Zmiany klimatyczne są wyzwaniem humanitarnym naszych czasów, powodującym cierpienie milionów ludzi. Jeżeli problem pozostanie bez reakcji, świat czeka powiększenie się obszarów biedy i głodu oraz procesy migracyjne w poszukiwaniu wody i żywności, a choroby zaczną zbierać żniwo.

Te alarmistyczne scenariusze, których część już znalazła potwierdzenie w rzeczywistości, zmobilizowały ludzi do podjęcia działań na rzecz zahamowania zmian klimatu lub zminimalizowania ich negatywnych skutków.

Nasza kampania nie ma na celu straszenie kogokolwiek, misją Carbon Footprint Foundation od 5 lat jest edukacja.

Chcemy pomóc w połączeniu kropek kropek i dostarczenie wiedzy, bez której nie zrobimy odpowiedzialnego kroku dalej.

Bo czy my, indywidualnie mamy wpływ i możemy na co dzień funkcjonować świadomie?

Jest wiele pozytywnych scenariuszy, jedną z alternatyw są na pewno odnawialne źródła energii, które odpowiadają na rosnące potrzeby transportu czy energii. OZE to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, promieniowania słonecznego (fotowoltaika), energię aerotermalną (wiatraki), energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal i prądów morskich, energię z biomasy, biogazu, biogazu oraz z biopłynów. Rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to czyste środowisko, bo OZE nie emitują gazów cieplarnianych.

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) głośno krzyczy, że kryzys klimatyczny gwałtownie przyspiesza i pozostała niewielka szansa na uniknięcie spowodowanych nim spustoszeń. Poniżej 6 propozycji indywidualnych działań:

  • Dieta roślinna i ograniczanie odpadów
  • Kupno nie więcej niż 3 nowych elementów odzieży rocznie
  • Używanie produktów elektrycznych i elektronicznych przez co najmniej 7 lat
  • Limit lotów 
  • Rezygnacja z używania samochodów spalinowych
  • Wspieranie ograniczania emisji gazów cieplarnianych np.: przejście na zieloną energię lub izolacja termiczna budynku

 

 

Źródła:

Raport: “Zdrowie w kryzysie klimatycznym: perspektywa globalna” (ang. Health in the climate emergency: a global perspective) InterAcademy Partnership (IAP). 

https://www.national-geographic.pl/artykul/efekt-cieplarniany-jak-powstaje-i-jakie-sa-jego-skutki

https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/zmiana-klimatu-i-jej-nastepstwa-481

Zdzisław Ginalski, Centrum Doradztwa Rolniczego “OZE szansą rozwoju obszarów wiejskich”