Świat OZE

Prowadzimy portal informacyjno-edukacyjny poświęcony odnawialnym źródłom energii i ekologii. Wiadomości branżowe, elektromobilność, budownictwo wysokoenergetyczne i ekonewsy to nasza codzienność, którą dzielimy się z gronem około 80 tys. czytelników miesięcznie.

https://swiatoze.pl/

https://www.facebook.com/SwiatOZE/

Carbon Footprint Summit 2020 Kickoff

Kreujemy największe międzynarodowe wydarzenie ekologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej – Carbon Footprint Summit 2020 Kickoff. To przestrzeń do spotkania wynalazców, aktywistów i biznesu w celu Saving The Earth Together.

Dowiedz się więcej na stronie wydarzenia: carbonfootprint2020.com

Edukacja ekologiczna

Organizujemy projekty edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną wśród młodzieży i dorosłych. Nasi eksperci prowadzą warsztaty dotyczące śladu węglowego w całej Polsce.

Opracowujemy jeden z najbardziej dokładnych, dostępnych kalkulatorów śladu węglowego.

Współpracujemy z biznesem troszczącym się o środowisko i klimat przy wdrażaniu zrównoważonych rozwiązań wewnątrz firmy oraz dla lokalnych społeczności. Jednym z naszych celów jest precyzowanie standardów i wystawianie ekologicznych certyfikatów produktom i usługom.