Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Masz możliwość konfiguracji własnej przeglądarki internetowej, aby zablokować lub ograniczyć ich wykorzystywanie. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza, że wyrażasz zgodę na ich użycie.

Energetyczny potencjał bioodpadów

data

6 sie 2020

autor

carbonfootprint_dev

Energetyczny potencjał bioodpadów

Oprócz czerpania energii z odpadów zmieszanych, możemy również pozyskać ją z innego źródła – materii organicznej lądującej w naszych koszach. Bioodpady mają bowiem spory potencjał – można poddać je kompostowaniu by uzyskać naturalny nawóz, lub przetworzyć je w paliwo o wielu zastosowaniach – biogaz.

Energia wyłapana z na wysypisku

Materia organiczna, która nie została oddzielona od innych odpadów i trafiła razem z nimi na wysypisko ulegnie rozkładowi. Z początku będzie to reakcja zachodząca z udziałem tlenu, jednak po około roku mogą się utworzyć się warunki beztlenowe. Wtedy rozkład staje się problematyczny, gdyż jest źródłem emisji metanu – silnego gazu cieplarnianego.

Istnieją na szczęście rozwiązania, które mogą nie tylko zapobiec emisjom, ale również zamienić je w energię. Ich działanie różni się w zależności od wykorzystanej techniki, jednak zawsze skupia się na wyłapaniu metanu i dwutlenku węgla generowanego na wysypiskach i przetworzeniu tych gazów w biopaliwo. Systemy takie wykorzystuje się choćby w Stanach Zjednoczonych, gdzie wysypiska śmieci stanowią trzecie największe źródło emisji metanu. Około 72% tamtejszych instalacji wytwarzają energię elektryczną jako produkt końcowy. Gaz może również zostać przetworzony w zamiennik dla gazu ziemnego lub użyty w bojlerach i innych instalacjach termicznych.

Biogaz z zebranych odpadów

Odpady zmieszane mogą stanowić źródło biogazu pozyskanego przy ich obróbce. Mechaniczno – biologiczne przetwarzanie śmieci to szereg procesów, dzięki którym można z nich pozyskać różne produkty końcowe. Jednym z nich jest biogaz wytworzony z materii organicznej oddzielone z odpadów zmieszanych. Powstaje on w kontrolowanej reakcji rozkładu beztlenowego z udziałem mikroorganizmów.

Bioodpady mogą zostać również oddzielone u źródła (czyli na przykład w naszych domach) i odebrane do specjalnych biogazowni, gdzie poddawane są podobnemu procesowi rozkładu beztlenowego o takim samym produkcie końcowym.

Do czego może się przydać biogaz i ile energii zawiera? 

Paliwo to ma szereg zastosowań: może być zamiennikiem dla gazu ziemnego, paliwem w bojlerach wytwarzających ciepło a nawet, po odpowiednim przetworzeniu, może napędzać pojazdy. 

Jego zawartość energii zależy od zawartości metanu – dla przykładu jeden metr sześcienny mieszanki, w której gaz ten stanowi 60% może wytworzyć 6 kWh energii. Jest to mniej więcej tyle, ile w ciągu przeciętnego dnia pracy potrzeba do zasilenia 12 komputerów osobistych.

Źródła:

http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/BasicDataonBiogas2012.pdf https://www.arcadia.com/energy-101/energy-bills/how-to-visualize-one-kwh/

https://www.gasum.com/en/About-gas/biogas/Biogas/how-is-biogas-produced/

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/221039/pb13890-treatment-solid-waste.pdf

https://www.advanceddisposal.com/for-mother-earth/education-zone/landfill-gas-to-energy.aspx

https://www.epa.gov/lmop/basic-information-about-landfill-gas