Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Masz możliwość konfiguracji własnej przeglądarki internetowej, aby zablokować lub ograniczyć ich wykorzystywanie. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza, że wyrażasz zgodę na ich użycie.

Jak wykorzystać energię drzemiącą w śmieciach?

data

8 sie 2020

autor

carbonfootprint_dev

Jak wykorzystać energię drzemiącą w śmieciach?

Nie wszystko co trafia do kosza na śmieci można poddać recyklingowi, nie oznacza to jednak że takie odpady pozbawione są wartości. Wciąż można bowiem pozyskać z nich energię, która zmarnowałaby się, gdyby trafiły na wysypisko. Odzyskiwanie energii ze śmieci nie tylko pozwala wykorzystać cały ich potencjał, ale także zapobiega szybkiemu rozrastaniu się wysypisk. W jaki sposób jest to możliwe i czy jest to bezpieczne?

Śmieci mogą być spalane w specjalnie przeznaczonych do tego obiektach, które pozyskują z nich energię w postaci elektryczności, gorącej wody lub pary wodnej. Często poddawana spalaniu frakcja śmieci to odpady mieszane, pochodzące chociażby z domów i biur. Jednak, ponieważ ten rodzaj odpadów nie ma dużej wartości energetycznej, spalenie go bez uprzedniego przetworzenia nie przyniosłoby pożądanych efektów.

Jednym ze sposobów obróbki jest mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów

Ten proces został już wspomniany przy temacie losu wyrzucanych przez nas śmieci. Wykorzystuje on szereg biologicznych i mechanicznych procesów, które przetwarzają odpady zmieszane w różne produkty końcowe. W zależności od wykorzystanego procesu można uzyskać energię z materii organicznej wchodzącej w skład tej frakcji (LINK) i przetworzyć pozostałą część odpadów w formę zdatną do spalenia. 

Śmieci przygotowane w taki lub inny sposób, spalane są w kontrolowanych warunkach

Spalanie śmieci nie brzmi jak dobry pomysł – od razu nasuwają się nam zagrożenia takie jak zanieczyszczenia powietrza czy popiół. Jednak każda spalarnia musi być zgodna ze standardami, które w Unii Europejskiej wyznacza dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED – ang. Industrial Emissions Directive). Aby mieścić się w narzucanych przez nią rygorystycznych ograniczeniach, spalarnie muszą ściśle kontrolować zachodzące w nich procesy, co odróżnia je chociażby od pożarów wysypisk. Jednym z instrumentów pozwalających na taką kontrolę jest zaawansowany system filtrów.

W sprawie bezpieczeństwa spalarni przeprowadzono wiele badań i dochodzeń. Jednym z nich jest raport niemieckiego Ministerstwa Środowiska z 2005 roku, według którego spalarnie nie są znaczącym źródłem emisji metali ciężkich, pyłu czy dioksyn. Nie oznacza to oczywiście, że nie powinno się nieustannie dążyć do dalszego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, jednak na podstawie obecnej sytuacji można przyznać, że spalarnie mają duży potencjał. W 2015 roku obiekty na terenie UE zaopatrywały około 18 milionów mieszkańców w prąd, a kolejne miliony osób korzystały z ogrzewania dzięki gorącej wodzie.

Odzyskiwanie energii z odpadów dostarcza zamiennik dla paliw kopalnych i jednocześnie pozwala zmniejszyć objętość śmieci na wysypiskach nawet o 90%. Może także dostarczać materiałów do recyklingu. Większość pozostałości ze spalania stanowi metal, który można wykorzystać ponownie w przemyśle oraz żwir, który może być użyty do budowy dróg. 

Źródła:

https://www.prescouter.com/2017/10/waste-to-energy-technologies-available/

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/221039/pb13890-treatment-solid-waste.pdf

https://www.cewep.eu/what-is-waste-to-energy/

https://www.cewep.eu/incineration-no-longer-significant-in-terms-of-emissions-of-dioxins-dust-and-heavy-metals/