Produkcja betonu odpowiada za około 8% globalnych emisji CO2

Jak to możliwe, że jeden materiał powoduje tak ogromne emisje? Częścią odpowiedzi jest ogromne zapotrzebowanie – co roku produkuje się około 4 miliardów ton cementu (składnika betonu, którego wytwarzanie powoduje największąf część emisji), a ilość ta ma, według szacunków, wzrosnąć do 5 miliardów już do roku 2030. Wpłynie na to urbanizacja i rozrastanie się infrastruktury, szczególnie szybkie w krajach rozwijających się. Co za tym idzie, kwestia szkodliwego wpływu produkcji cementu na klimat będzie się stawała coraz bardziej paląca. Dlaczego zatem, w swojej obecnej formie, wytwarzanie tego budulca ma tak negatywny wpływ?

Najbardziej logiczną odpowiedzią mogłaby się wydawać energochłonność procesu produkcji. Wymaga on bardzo wysokich temperatur, a zatem znacznych ilości energii. Na przestrzeni ostatnich lat, udoskonalenia na rzecz energooszczędności pomogły już zmniejszyć emisje procesu produkcji o około 18%. Niestety konsumpcja energii to nie jedyny problem – szacuje się, że dalszy rozwój w celu jej zmniejszenia może w przyszłości zmniejszyć emisje jedynie o dodatkowe 8%.

 Jest tak ponieważ istnieje jeszcze jedno źródło dwutlenku węgla – są nim reakcje spalania będące częścią procesu produkcji. Wynikają one ze składu chemicznego wytwarzanej mieszanki, więc zwiększenie energooszczędności nie będzie miało na nie żadnego wpływu. Nie pomoże tutaj również pobieranie prądu z odnawialnych źródeł.

Nadzieja leży więc w stworzeniu nowych rodzajów cementu, których produkcja nie będzie się opierała na szkodliwych dla środowiska procesach. Inną opcją jest także odnalezienie przyjaznych dla planety materiałów, które mogłyby zastąpić beton tam, gdzie tylko jest to możliwe. Poszukiwanie potencjalnych rozwiązań może otworzyć przed nami wiele naprawdę interesujących oraz korzystnych dla nas pod wieloma względami możliwości.  Najciekawsze z nich zebraliśmy i przedstawiliśmy w tym tekście.

Źródła:

https://www.bbc.com/news/science-environment-46455844

https://reader.chathamhouse.org/making-concrete-change-innovation-low-carbon-cement-and-concrete#