Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Masz możliwość konfiguracji własnej przeglądarki internetowej, aby zablokować lub ograniczyć ich wykorzystywanie. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza, że wyrażasz zgodę na ich użycie.

Raport Zrównoważonego Rozwoju grupy Columbus za rok 2022

data

14 lip 2023

autor

Agnieszka T

Raport Zrównoważonego Rozwoju grupy Columbus za rok 2022

Grupa Kapitałowa Columbus Energy opublikowała drugi Raport Zrównoważonego Rozwoju. Wymieniono w nim Fundację Carbon Footprint, opisując współpracę w zakresie audytu ekologicznego tj. identyfikacji i przygotowania przez Dział Analiz danych, dotyczących śladu węglowego generowanego przez Columbus Energy. Analiza śladu węglowego została przygotowana zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez firmę w trzech zakresach. Każdy z nich został przeanalizowany zgodnie ze standardami GHG Protocol Raport.

W raporcie podkreślono wielopłaszczyznową współpracę Columbus Energy i Fundacji Carbon Footprint, w ramach której:

  • był partnerem strategicznym 3. edycji międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit 2022 w Krakowie, a Dawid Zieliński, CEO Columbus Energy, został członkiem Rady Programowej szczytu. Był również gościem debaty pt. “Od technologii do ekonomii. Niezależność energetyczna biznesu”. 
  • jako partner technologiczny Hackathon Eco Tech, w ramach Carbon Footprint Summit 2022, objął opieką mentorską młodych przedsiębiorców
  • jest sygnatariuszem “Karty Zielonej Transformacji”, który wyznacza kierunki działań, jakie powinny podjąć przedsiębiorstwa i organizacje, aby ograniczyć swój wpływ na zmiany klimatu,
  • podjęliśmy wspólne działania w inicjatywie Urzędu Miasta Krakowa – „Pakt dla klimatu”, której celem jest zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców, instytucji publicznych, organizacji społecznych i środowisk naukowych działających na terenie Krakowa do uzyskania neutralności klimatycznej i przeciwdziałanie zmianom klimatu,
  • opracowaliśmy “Zielony Ślad”, kampanię mającą na celu wspieranie i inspirowanie przedsiębiorców podejmujących działania  prośrodowiskowe,
  • uczestniczymy w wydarzeniach branżowych – Europejskim Kongresie Gospodarczym, Międzynarodowym Szczycie Klimatycznym Togetair, Kongresie Invest Cuffs, Konferencji Sustainable Future, Polskiej Mocy Biznes, 
  • wspieramy merytorycznie Sustainability Leadership Academy, organizowaną przez Instytut Myśli Europejskiej FIME,
  • Columbus Biznes wzbogacił swoją ofertę o “Zielone Świadectwo”, opracowane przez Fundację i potwierdzające ilość zredukowanych emisji CO2, dzięki inwestycji w OZE. Dokument ten zaświadcza działania firm w zakresie wspierania zielonej transformacji gospodarki oraz realizacji wybranych celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030,
  • Fundacja Carbon Footprint wspiera merytorycznie projekty edukacyjne Columbus Energy np. #ColumbusFlow, Ambasador ESG i warsztaty z edukacji klimatycznej oraz śladu węglowego.

Agnieszka Rozwadowska, Prezeska Fundacji Carbon Footprint powiedziała:

  • Carbon Footprint Foundation, jako partner merytoryczny i społeczny Columbus Energy, opracował analitykę i badanie śladu węglowego organizacji we wszystkich 3 zakresach. Już drugi rok z rzędu wspieramy Grupę Columbus w badaniu emisyjności działalności firmy, a dzięki rekomendacjom i wsparciu w optymalizacji procesów pod kątem ich emisyjności, zredukowaliśmy ślad węglowy działań biznesowych, organizacyjnych i logistycznych spółki. Na przestrzeni 4 lat działalności fundacji  zbudowaliśmy rzetelne standardy analizy i badania śladu węglowego. Dziś mogę powiedzieć, że jestem dumna z jakości świadczonych przez nas usług i dziękuję zespołowi za zaangażowanie w rozwój umiejętności, budowanie doświadczenia, a naszym Klientom i Partnerom za zaufanie i współpracę nastawioną na osiąganie celów. Cieszę się, że możemy realnie wspierać zieloną transformację poprzez budowanie strategii dekarbonizacji nie tylko organizacji, ale także  wydarzeń, produktów i usług. Bo ekologia się opłaca – każdemu i wszystkim” 

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem Zrównoważonego Rozwoju grupy Columbus za rok 2022 dostępnym pod linkiem: https://group.columbusenergy.com/o-grupie/esg/