Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Masz możliwość konfiguracji własnej przeglądarki internetowej, aby zablokować lub ograniczyć ich wykorzystywanie. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza, że wyrażasz zgodę na ich użycie.

Raport „Co Polki i Polacy wiedzą o śladzie węglowym?”

data

27 sty 2023

autor

Agnieszka T

Raport „Co Polki i Polacy wiedzą o śladzie węglowym?”

W październiku 2022, podczas szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit miała miejsce premiera raportu fundacji Carbon Footprint pt. “Co Polki i Polacy wiedzą o śladzie węglowym?” Raport jest wynikiem rocznych badań i powstał przy współpracy z Polskim Panelem Narodowym oraz Kołem Studentów i Studentek Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ogólnopolskie badania koncentrowały się na świadomości Polek i Polaków na temat śladu węglowego i ESG.

W odpowiedzi na pytanie o intencje powstania raportu Dorota Guzik socjolożka i analityczka z fundacji Carbon Footprint powiedziała: 

“Staramy się, aby wszystkie projekty, które powstają w fundacji były oparte na faktach, dlatego pojawiła się potrzeba powstania źródła na temat świadomości ekologicznej Polaków, świadomości i rozumienia pojęcia śladu węglowego i jego wpływu na wybory konsumenckie”.  

“W trakcie analizowania badań, najwięcej emocji dostarczyło mi sprawdzanie wiedzy Polaków na temat zmian klimatu, a faktem który szczególnie mnie zaskoczył jest ten dotyczący mitu o wulkanach – czy emitują one więcej Co2 niż ludzie, czy mniej.. Z badań wynika, że tylko 30% Polaków potrafi poprawnie go zweryfikować”.

“Osoby, angażujące się  w aktywne działania prośrodowiskowe o charakterze bardziej systemowym, czują poczucie wspólnoty, sensu i większą potrzebę sprawczości, a nawet łagodzenie frustracji” – dodała  prof. Katarzyna Jasikowska z Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Koło  Naukowe Studentów i Studentek Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego było odpowiedzialne za część jakościową raportu – analizę danych i przygotowanie oraz przeprowadzenie badań poprzez pogłębione wywiady z respondentami. O tym zaangażowaniu opowiadała przedstawicielka koła – Patrycja Jędrychowicz.

Jak wynika z raportu, ankietowani, jako najważniejsze zagrożenia cywilizacyjne wskazują:

  • wojny i konflikty zbrojne (61%)
  • zanieczyszczenie środowiska (50%)
  • zmiany klimatu (43%)

Zanieczyszczenie środowiska wzbudza powszechny niepokój, przede wszystkim dlatego, że negatywnie oddziaływuje na nasze zdrowie, co potwierdzają badania. Wszystkie elementy, które składają się na środowisko naturalne: powietrze, woda i gleba mają bezpośredni wpływ na nas ludzi. Niestety, wskutek działalności człowieka powietrze, którym oddychamy jest zanieczyszczone, woda i gleba często ulegają całkowitemu skażeniu przez masowe korzystanie z toksycznych nawozów sztucznych, zawierających niezwykle szkodliwe dla zdrowia substancje.

Zmiany klimatu to złożone zagadnienie. Przede wszystkim odczuwamy na sobie ich skutki. Cieplejsze zimy i upalne lata, zanikanie przejściowych pór roku, kataklizmy i katastrofy ekologiczne, jak chociażby skażenie Odry w 2022 r. to pierwsze sygnały, które zwracają naszą uwagę na problem. 

Społeczeństwo zaczęło dostrzegać wagę i skalę problemu i chce z nim walczyć. Aż 39,6% badanych deklaruje, że martwi się zmianami klimatu w dość dużym stopniu. Głównie są to osoby z przedziału wiekowego 31-60 lat.

Natomiast wśród zagrożeń, które były wskazywane przez najmniejszą ilość ankietowanych osób znalazły się:

  • rosnąca liczba ludności na świecie (13%)
  • masowa migracja (12%)

Wyniki raportu prezentowane co w cotygodniowym wejściu na antenie Radia Kraków w audycji “Przed Hejnałem, około 9:10, zapraszamy. Więcej znajdziesz w pełnym raporcie, który jest dostępny pod linkiem.