Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Masz możliwość konfiguracji własnej przeglądarki internetowej, aby zablokować lub ograniczyć ich wykorzystywanie. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza, że wyrażasz zgodę na ich użycie.

Zaniepokojeni niską świadomością ekologiczną naszego społeczeństwa i mnożącymi się podziałami, które wynikają z nieumiejętności prowadzenia synergicznego dialogu na temat ochrony środowiska i zmian klimatu, apelujemy do Ciebie, Twojej rodziny i przyjaciół, do organizacji, firm oraz koncernów, które tworzą i zaspokajają potrzeby społeczeństwa, a wreszcie do rządu i osób decyzyjnych, które to społeczeństwo organizują – nie bądźcie obojętni.

Kryzys klimatyczny to nie problem przyszłości – to dzieje się w tej chwili. Zgodnie z aktualnym raportem Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu powołanego przez ONZ wpływ człowieka na system klimatyczny jest niepodważalny, a jego pogłębiające się skutki są możliwe do zaobserwowania w środowisku naturalnym:

Emisje antropogenicznych gazów cieplarnianych wzrosły od czasów przedindustrialnych, napędzane głównie wzrostem gospodarczym i wzrostem liczby ludności, i są obecnie wyższe niż kiedykolwiek. Doprowadziło to do największego od co najmniej 800 000 lat stężenia dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu, w atmosferze. Ich skutki, wraz z innymi czynnikami antropogenicznymi, zostały wykryte w całym systemie klimatycznym i jest niezwykle prawdopodobne, że były i są dominującą przyczyną obserwowanego od połowy XX wieku ocieplenia klimatycznego (IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report).

Zmiany klimatu nie podlegają poglądom – jest tylko ignorancja i świadome przyzwolenie na eksploatację Ziemi i utrudnianie jej regeneracji. Redukcja i neutralizacja śladu węglowego to działanie, którego powinien podjąć się każdy rząd, każdy producent, każdy biznes, każdy człowiek, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie skutecznie zatrzymać zagrażające nam już dzisiaj katastrofalne skutki globalnego ocieplenia.

Nigdy nie będziemy neutralni dla środowiska naturalnego, bo jesteśmy jego aktywną częścią. Właśnie dlatego możemy i powinniśmy wprowadzać zmiany w trosce o planetę, przyszłe pokolenia i samych siebie. Polacy i Polki, Europejczycy i Europejki, uprzywilejowani mieszkańcy świata — pozostawcie po sobie dobry ślad lokalnie i globalnie.

W Wasze ręce składamy listę 10 podstawowych postulatów.

Minimalizujemy
Neutralizujmy
Ograniczajmy
Nie marnujmy
Mniej konsumujmy
Szanujmy zasoby natury
Działajmy zrównoważenie
Nie wykluczajmy
Bądźmy sprawiedliwi
Nie ignorujmy

Włączając te zasady w nasze działania, sprowadzamy kwestie środowiskowe do codziennego dialogu i koncentrujemy uwagę na problemie. To ważny krok, który, miejmy nadzieję, ułatwi i przyspieszy wprowadzenie zmian systemowych, których potrzebujemy.

Podpisaliśmy już 141 apeli, Ty również możesz podpisać apel

podpisz apel

Podpisz apel

Podpisz apel i działaj z nami!


    Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu poparcia apelu, według zasad zawartych w Klauzuli Informacyjnej, którą znajdziesz tutaj.

    * pole obowiązkowe w celu rozpoczęcia współpracy

    Administratorem Twoich danych jest Fundacja Carbon Footprint z siedzibą w Krakowie. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.