Tłumaczy to rosnącą popularność produktów takich jak maski antysmogowe czy oczyszczacze powietrza. Niektórzy uważają te produkty za niezbędne do ochrony zdrowia, szczególnie w miastach, inni widzą w nich gadżety stworzone w celu wzbogacenia się na zatroskanych mieszkańcach metropolii. Podejrzewają również, że kampanie mające na celu walkę ze smogiem tworzone są we współpracy z producentami takich wyrobów i dla ich zysku. 

Czy istnienie takiej konspiracji ma sens?

Smog może być postrzegany jako problem, który został “stworzony” (nagłośniony), by przyczynić się do czerpania zysków z “rozwiązania” (produktów antysmogowych). Czy jednak oczyszczacze powietrza i maski antysmogowe naprawdę oferują rozwiązanie tej kwestii?

Zaopatrzenie się w te produkty przez pewną część mieszkańców miast poprawi tylko sytuację tej grupy ludzi, jednak nie przyczyni się do zniknięcia problemu. Maski i oczyszczacze stworzone są by radzić sobie z symptomami smogu, nie z jego przyczyną. Zdając sobie z tego sprawę widzimy, że dla ich producentów teoretycznie korzystniejszą sytuacją byłby brak działań na rzecz walki z zanieczyszczonum powietrzem.

Większość akcji organizacji pozarządowych czy też lokalnych władz, ma natomiast na celu zwalczenie podłoża problemu (które może być inne w zależności od miejsca). Z czysto biznesowego punktu widzenia, sekretna współpraca takich organizacji i dystrybutorów produktów antysmogowych nie ma zatem sensu.

Smog umożliwia rozwój jednego rodzaju biznesu, jednak w szerszej perspektywie tracimy wszyscy.

Ze sporządzonego w 2017 roku przez Deloitte raportu wynika, że rocznie z powodu smogu Polska ponosi koszty równe 13 procent PKB. Zanieczyszczenia powietrza negatywnie odbijają się na gospodarce na wiele sposobów. Jako pierwsze do głowy przychodzą koszty leczenia chorób, jakie wywołują. Jednak smog przyczynia się też do zmniejszenia produktywności (będąc powodem nieobecności w pracy, bądź problemów z koncentracją), co generuje straty. Zanieczyszczone miasta mogą tracić z powodu spadku wartości nieruchomości oraz zmniejszonych przychodów z turystyki. Zła jakość powietrza zniechęca ludzi do wychodzenia z domów, co nie pomaga wielu biznesom, na przykład tym, zajmującym się rekreacją. 

Istnieją także koszty, które bardzo trudno byłoby przeliczyć na pieniądze – stracone lata życia. Co roku, średnio 3 miliony osób na całym świecie umiera z powodu smogu, a wiele tych zgonów następuje przedwcześnie. Ofiar jest dwukrotnie więcej niż osób tracących życie w wypadkach komunikacyjnych.

Skuteczna walka ze smogiem może przynieść korzyści wielu osobom. Rozwijający się rynek produktów “leczących” jego objawy to nie cel, a jedynie skutek uboczny kampanii informacyjnych i nawołujących do zajęcia się kwestią zanieczyszczenia powietrza.

Źródła:

Patorska, J., Ekonomiczne skutki smogu | Sustainability Insights (12/2017) |Deloitte., 2017. Dostępne w Deloitte Polska: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/sustainability-insights/ekonomiczne-skutki-smogu.html [Dostęp 19.02.2020].

Deloitte Polska., Smog – jeden z najważniejszych czynników ryzyka zdrowotnego w Polsce | Sustainability Insights (12/2017) |Deloitte., 2017. Dostępne w Deloitte Polska: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/sustainability-insights/smog-zdrowie-polska.html [Dostęp 19.02.2020].

WHO. How air pollution is destroying our health [online]. Dostępne w Who.int: https://www.who.int/airpollution/news-and-events/how-air-pollution-is-destroying-our-health. [Dostęp 18.02.2020].