Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Masz możliwość konfiguracji własnej przeglądarki internetowej, aby zablokować lub ograniczyć ich wykorzystywanie. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza, że wyrażasz zgodę na ich użycie.

Certyfikat śladu węglowego

CARBON FOOTPRINT APPROVED

Znak towarowy (certyfikat)  odróżnia produkty lub usługi od wszystkich innych i może stać się najcenniejszym zasobem. Znak towarowy jest częścią własności intelektualnej firmy i jest gwarancją sukcesu w biznesie. Ekologia, produkcja ekologiczna czy sprzedaż artykułów ekologicznych stają się od lat coraz bardziej popularne, stąd rosnąca potrzeba oznakowania tych produktów, by ułatwić konsumentom wybór tych spełniających wymogi ekologiczne i wskazujących na  produkcję tzw. zrównoważoną.

Carbon Footprint Approved to międzynarodowy, zastrzeżony znak towarowy dla produktów i usług, oparty na kryterium śladu węglowego. Carbon Footprint Approved uwiarygadnia działania firmy lub organizacji na rzecz ograniczenia śladu węglowego wytwarzanych przez nią produktów lub usług, potwierdza tym samych jej zaangażowanie na rzecz celów zrównoważonego rozwoju oraz poświadcza realizowanie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Carbon Footprint Approved jest zastrzeżonym w EUIPO międzynarodowym znakiem towarowy przyznawany produktom lub usługom, które zostały wytworzone lub dostarczone w odpowiedzialny środowiskowo i społecznie sposób.

CO TO JEST EUIPO?

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) – urząd należący do struktur Unii Europejskiej rejestrujący znaki towarowe (European Union trade marks) i wspólnotowe wzory przemysłowe (registered Community designs). Dyrektorem Wykonawczym EUIPO jest Christian Archambeau. EUIPO kieruje zarząd, na czele którego stoi Andrea Di Carlo. Unia Europejska zdecydowanie dąży np. do ograniczenia emisji CO2, zmierza w kierunku ograniczenia korzystania z opakowań nie recyklingowalnych, wspiera edukację i rozwój myśli naukowej w obszarze ekologii. Pojawia się coraz więcej przepisów dotyczących etycznego prowadzenia biznesu na każdym etapie, jego prowadzenia. Analiza procesów biznesowych pod kątem ekologicznym zaczyna się już od etapu pozyskiwania materiałów aż po transparentne informowanie klienta o zawartości produktu i opakowania. Działania te są wspierane całym systemem certyfikacji, tak by nabywcy czy to biznesowi czy konsumenci wiedzieli, czy produkty i firmy spełniają kryteria produkcji ekologicznej.

WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest pozytywne przejście audytu, który dotyczy pięciu głównych kategorii: energia, transport, utylizacja, zrównoważony rozwój, działalność społeczna. Uzyskanie przynajmniej 75% punktów kwalifikuje podmiot, jako mogący przystąpić do certyfikacji. Audyt wykonuje i certyfikat przyznaje krakowska Fundacja Carbon Footprint, która od 2019 r zajmuje się analityką śladu węglowego, edukacja i budowaniem świadomości na temat śladu węglowego.

CHCĘ POROZMAWIAĆ

Certyfikat ma ważność rok i jest płatny. Wszystkie szczegóły pod numerem telefonu: 506 475 881, a regulamin na stronie dotyczącej certyfikatu: https://carbonfootprintapproved.com/