Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Masz możliwość konfiguracji własnej przeglądarki internetowej, aby zablokować lub ograniczyć ich wykorzystywanie. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza, że wyrażasz zgodę na ich użycie.

O FUNDACJI

Działamy od 2019 roku, a powołanie Fundacji to odpowiedź na wyzwania klimatyczne, z którymi mierzy się współczesny świat.

Budujemy świadomość w obszarze śladu węglowego poprzez projekty edukacyjne, społeczne i komercyjne. Co roku, jesienią organizujemy międzynarodowy szczyt klimatyczny Carbon Footprint Summit. Dzielimy się wiedzą, pracujemy z organizacjami pozarządowymi, światem nauki oraz ekspertami różnych dziedzin. Wspieramy biznes w zielonej transformacji, dostarczając narzędzia jak np. międzynarodowy certyfikat oparty o kryterium śladu węglowego Carbon Footprint Approved czy kalkulator śladu węglowego.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, a pozyskane środki przeznaczamy na realizację projektów dekarbonizacyjnych oraz analitykę śladu węglowego firm i organizacji.

Tworzymy odpowiedzialną społeczność, mając świadomość, że przyszłość jest w naszych rękach. Wspieramy merytorycznie, edukacyjnie i społecznie przedsiębiorstwa, samorządy, organizacje, NGO, jednostki edukacyjne, festiwale i wydarzenia. Wierzymy, że ekologia się opłaca, każdemu i wszystkim.

więcej

zieloną transformację Twojego Biznesu

Twoje usługi, procesy, rozwiązania

się w rzeczy ważne i kluczowe

CFF - ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

Dlaczego?

Jeśli, jako społeczeństwo i jednostki zaczniemy odważnie i transparentnie wdrażać rozwiązania dekarbonizacyjne oraz proklimatyczne, które dziś są na wyciągnięcie ręki, będziemy w stanie odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby współczesnego świata oraz  przyszłych pokoleń.

Rola ESG

Skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i organizacji. Składają się z 3 elementów: E – Środowisko (z ang. environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (z ang. social responsibility) i G – Ład korporacyjny (z ang. corporate governance)[1]. Ich celem jest dostarczenie inwestorom możliwości porównania na jednej płaszczyźnie alternatywnych kierunków inwestowania, poprzez analizę tych 3 parametrów.

Głównym celem oceny podmiotu w kontekście ESG jest opracowanie raportu oraz skutecznego sposobu informowania rynku kapitałowego o wyniku badania przeprowadzonego przez analityków niezależnych od ocenianego podmiotu.

Idea ESG zakłada, że przedsiębiorstwo nie powinno troszczyć się wyłącznie o interes ekonomiczny. Biznes powinien przynosić  korzyści wszystkim interesariuszom, społecznościom lokalnym i środowisku. Tylko w ten sposób firma zapewnia sobie i otoczeniu, w którym się znajduje, zrównoważony rozwój i stabilizację.

ESG a ślad węglowy

Ślad węglowy odgrywa istotną rolę w kontekście ESG – jest jednym z kluczowych wskaźników wpływu firmy na środowisko. Emisje gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla (CO2), mają znaczący wpływ na zmiany klimatyczne. To z kolei prowadzi do globalnego ocieplenia, ekstremalnych warunków pogodowych i innych negatywnych skutków dla ludzi i ekosystemów. Obowiązek uwzględniania informacji o emisjach firmy w raportowaniu niefinansowym będzie dotyczył wszystkich spółek zatrudniających powyżej 250 pracowników (począwszy od raportowania za rok finansowy 2023).

więcej

WspółpracujMY 

Napisz do nas

 

więcej

Twoje wybory mają znaczenie!

 

Oblicz swój ślad węglowy

Dzięki naszym kalkulatorom on-line poznasz swój indywidualny ślad węglowy a nasz zespół analityczny policzy ślad węglowy twojej firmy procesu czy usług

CARBON FOOTPRINT SUMMIT

Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny, który od 2020 r organizujemy w Krakowie. Trzy pierwsze w Hali Karcher, ostatni w krakowskim muzeum sztuki Cricoteka.

Carbon Footprint Summit to wyjątkowa platforma łącząca świat nauki, technologii, aktywizmu społecznego i biznesu. Eksperci z różnych branż i środowisk omawiają bieżące problemy i możliwe rozwiązania.

Carbon Footprint Summit to trzy filary:

#IDEA

Inspiracja do działania w czasie kryzysu klimatycznego.

#TECH

Nowe technologie i zrównoważone praktyki w procesach produkcyjnych dóbr i usług, które pomogą zmniejszyć ślad węglowy.

#FACTS

Prezentowanie faktów popartych naukowymi argumentami; zarówno w kwestiach gospodarczych, ekonomicznych, jak i środowiskowych.

#FAIR JOB FAIRS

W tej strefie prezentujemy firmy, które swoim działaniem wspierają zrównoważony rozwój i dążą do ograniczenia emisji. To również liczne wydarzenia towarzyszące: strefa warsztatowa, strefa elektromobilności, strefa sharingowa, hackhathon, debata oksfordzka i wiele innych.

TEAM

 • Agnieszka Rozwadowska

  Prezeska Zarządu

 • Agnieszka Tomasik

  Managerka Komunikacji

 • Marta Seweryn

  Managerka Projektów

 • Martyna Zaucha

  Analityczka

 • Magdalena Marzec

  Projektantka

 • Katarzyna Suchorowiec

  Edukatorka klimatyczna

 • Ewelina Migacz

  Koordynatorka ESG

 • Mikołaj Florczak

  Asystent Kreatywny

zamknij

Agnieszka Rozwadowska

Prezeska Zarządu

Dyrektor Biura Zarządu i CSR w Columbus Energy S.A.

Prezes Zarządu w Carbon Footprint Foundation

Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu w Nexity Global S.A.
Członek Rady Nadzorczej w Columbus Energy a.s.

 

Dyrektor Biura Zarządu i CSR Spółki Columbus Energy S.A – lidera rynku nowoczesnej energetyki w Polsce.. Od ponad 7 lat związana z Grupą Columbus; początkowo na stanowiskach operacyjnych, od 5 lat na samodzielnych stanowiskach kierowniczych. W latach 2019-2021 jako Pełnomocnik Zarządu, a od grudnia 2021 na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu i CSR.  Realizuje projekty współpracując bezpośrednio z Zarządem i Radą Dyrektorów Spółki, a także otoczeniem Grupy. 

 

Buduje wizerunek spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Realizowała projekty biznesowe,, w tym odpowiadała za aktywne doskonalenie procesów organizacji, rozwój nowych produktów i zespołów zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialna za relacje ze środowiskiem inwestycyjnym, obszar rynku kapitałowego, nadzoru właścicielskiego i zrównoważony rozwój Grupy Columbus. 

 

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W roku 2020 uzyskała tytuł Master of Business Administration. Ukończyła program certyfikujący w ramach transformacji lean w organizacji Columbus i uzyskała tytuł Lean Black Belt®. Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 

 

Prezeska Zarządu Carbon Footprint Foundation. Od 2019 roku, czyli od początku zawiązania Fundacji jest odpowiedzialna za organizację międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit, tworzenie konceptu i strategii, zarządzanie zespołem projektowym, rozwój zasobów ludzkich, realizację kampani społecznych, pozyskiwanie kluczowych partnerów strategicznych, kontakt z otoczeniem oraz rozwój rozwiązań dla biznesu.

 

Działania jednostek mają wielki sens. Od nieśmiałego pragnienia i małych kroków rozpoczynały się wielkie transformacje społeczne i kulturowe. Wierzę w to, że aby efektywnie oddziaływać na otoczenie, należy być najwierniejszym ambasadorem swoich przekonań, zawsze i wszędzie. Fundacja i cały jej Zespół wraz z Wolontariuszami powstał po to, by wspierać społeczeństwa, a szczególnie biznes, w ich zielonej transformacji. Rozumiemy i czujemy potrzeby i wyzwania, przed którymi dziś stoi biznes; jesteśmy przekonani, że już teraz może się on dzielić swoimi dobrymi zrównoważonymi praktykami. Dlatego w Fundacji dbamy o transparentny audyt, działając przeciw greenwashingowi. Angażując każdego uczestnika zielonej transformacji, budujemy współodpowiedzialność za obecny dobrostan Ziemi, a także wspieramy postawy proekologiczne w trosce o jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Zielona transformacja to przede wszystkim zmiana mentalna i jest możliwa do realizacji pod warunkiem uczciwej i rzetelnej partycypacji wszystkich grup interesariuszy. Edukacja ekologiczna oparta na faktach, nie opiniach, stanowi solidny fundament naszej działalności. Cele Fundacji realizujemy w ramach społecznego Think Tanku, udostępniając przestrzeń dla swobodnej komunikacji świata nauki, biznesu i technologii rozwijając format #idea #fact #tech w ramach międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit. 

 

Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie„.
Mahatma Gandhi

zamknij

Agnieszka Tomasik

Managerka Komunikacji

PR managerka, specjalistka komunikacji, coachka, fotografka, producentka i koordynatorka, od ponad 20 lat w zarządzaniu, reklamie i promocji sztuki.

W Carbon Footprint Foundation od 2022, odpowiada za obszar Public Relations czyli relacji i komunikacji. W latach 2022-2024 autorka konceptu Halo Carbon czyli cotygodniowych audycji na antenie Radia Kraków. Autorka narracji konferencji TEDx Nadwiślańska St. w krakowskiej Cricotece czyli połączenia aktywizmu ekologicznego z indywidualizmem świata sztuki.

Prywatnie nauczycielka jogi. Łącząc kompetencje, doświadczenie i życiowe pasje od 2018 zarządza stowarzyszeniem Cracow Yogic Spot, organizując workshopy jogiczne oraz wspierając wizerunek jogi w Polsce.

 

 zamknij

Marta Seweryn

Managerka Projektów

Absolwenta Ekonomiki Organizacji i Restrukturyzacji Przemysłu na AGH oraz Uniwersytetu Abertay Dundee na kierunku Zarządzanie Zasobami Naturalnymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała na uczelniach, działając w organizacjach pozarządowych, a także w biznesie. Pracowała jako nauczyciel akademicki na krakowskich uczelniach. Realizowała liczne projekty edukacyjne i popularyzatorskie wspólnie z Krakowską Fundacją Filmową, Fundacją AGH, Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Zielonki oraz Fundacją Euklidesa. Ponadto brała udział w produkcji wydarzeń takich agencji jak Alter Art i Knockout Production.

Zależy mi na angażowaniu się w ambitne projekty, które przynoszą odbiorcom wiedzę i korzyści. Praca w Fundacji łączy wszystkie moje zainteresowania i doświadczenia, a także daje nieograniczoną przestrzeń do ich poszerzania.

zamknij

Martyna Zaucha

Analityczka

zamknij

Magdalena Marzec

Projektantka

zamknij

Katarzyna Suchorowiec

Edukatorka klimatyczna

zamknij

Ewelina Migacz

Koordynatorka ESG

Studentka Akademii-Górniczo Hutniczej w Krakowie. Angażuje się w sferze społeczno-politycznej, włączając się w działalność wielu organizacji, zmieniających „świat na lepsze”. Entuzjastka wolontariatu z doświadczeniem pracy w kilkudziesięciu projektach. Wieloletnia wolontariuszka Carbon Footprint Summit, orędowniczka idei dekarbonizacji i odpowiedzialnego zarządzania, dlatego od grudnia 2023 objęła stanowisko młodszej specjalistki ESG.

zamknij

Mikołaj Florczak

Asystent Kreatywny

 

Uczeń V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie, następnie stypendysta United World Colleges przez rok w liceum międzynarodowym UWC ISAK w Japonii, kolejno stypendysta Sustainability Scholarship w liceum UWC Robert Bosch College we Fryburgu Bryzgowijskim. Od lat aktywista społeczny i klimatyczny, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, Creative Communication Assistant w Carbon Footprint Foundation, Członek Zarządu European Youth Parliament Poland. Lider licznych projektów społecznych, podcastów, przez ostatnie lata członek zespołów kilkunastu fundacji, stowarzyszeń, redakcji i grup nieformalnych. Stypendysta Our Future Foundation Scholarship, filmowiec, fotograf, żeglarz.

PARTNERZY

zamknij

Fakro

FAKRO – polskie przedsiębiorstwo działające w branży budowlanej, zlokalizowane w Nowym Sączu w Małopolsce. Założone w 1991 roku przez Ryszarda Florka, Krystynę Florek i Krzysztofa Kronenbergera. Przedsiębiorstwo jest znaczącym producentem okien dachowych, produktów do zabudowy poddasza oraz stolarki pionowej.

zamknij

Columbus

Columbus to wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energii i najczęściej wybierany dostawca fotowoltaiki w Polsce. Dzięki kompleksowym i wysokiej jakości usługom firma pozyskała już 43 500 klientów. Firma konsekwentnie doskonali swoją zieloną strategię, wprowadzając na rynek nowe produkty – zasobniki energii i pompy ciepła, a także inwestując w innowacyjne technologie, takie jak perowskity i rozwiązania z zakresu elektromobilności. Columbus intensywnie rozbudowuje swój portfel mocy, pozyskując udziały w kolejnych projektach budowy farm fotowoltaicznych.

zamknij

AMS

AMS jest liderem reklamy Out-of-Home (OOH) w Polsce i działa w obszarze klasycznego i cyfrowego OOH. Firma posiada blisko 23 tys. powierzchni wystawienniczych i jako jedyna posiada przewoźników z każdego segmentu rynku. Działania AMS skupiają się nie tylko na reklamie, ale także realnym wpływie na kształtowanie krajobrazu miejskiego poprzez wyposażenie polskich miast, budowę wiat przystankowych, tworzenie rozwiązań smart city łączących świat offline i online, aktywny udział w debatach, konferencjach i spotkaniach o nowoczesnym mieście i niezliczonych kampaniach społecznych i społecznych oraz działaniach proekologicznych w duchu rozwiązań opartych na naturze.

zamknij

Radio Kraków

zamknij

Świat OZE

zamknij

Fundacja Green Festival

zamknij

Radio 357

zamknij

Zielona Interia

zamknij

ICE Kraków