Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Masz możliwość konfiguracji własnej przeglądarki internetowej, aby zablokować lub ograniczyć ich wykorzystywanie. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza, że wyrażasz zgodę na ich użycie.

O NAS

FUNDACJA CARBON FOOTPRINT

Zmiany klimatyczne to nie problem przyszłości – już dziś odczuwamy ich poważne konsekwencje.

Według raportów IPCC (Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu) emisje dwutlenku węgla w największym stopniu przyczyniają się do obecnej sytuacji, a jedynym sposobem na uniknięcie katastrofalnych skutków jest drastyczne zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery. To moment, w którym cały świat stoi przed jednym z największych wyzwań w historii ludzkości.

Fundacja Carbon Footprint to odpowiedź na te wyzwania. Działamy na rzecz budowania świadomości społecznej poprzez projekty edukacyjne i publikację merytorycznych treści. Współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi, odpowiedzialnym biznesem i ekspertami, współtworząc swego rodzaju platformę wymiany w zakresie wdrażania zrównoważonych rozwiązań. Wierzymy, że skoordynowane wysiłki ludzi z różnych środowisk i przede wszystkim edukacja społeczna są kluczem do wprowadzenia realnych zmian skutecznie zapobiegających kryzysowi klimatycznemu.

 

MISJA, WIZJA I CELE

Jesteśmy pierwszą fundacją w Europie Środkowej, która podjęła tematykę śladu węglowego na taką skalę. Od 2019 roku budujemy wspólnotę ludzi świadomych, którzy zostawią po sobie tylko dobry ślad. Swoją misję realizujemy poprzez dostarczanie merytorycznych treści, narzędzi certyfikujących, audytów, analiz, strategii dekarbonizacji oraz autorskich narzędzi kalkulacyjnych – dla jednostki i biznesu.

Udowadniamy, że ochrona klimatu i neutralność klimatyczna nie stoją na przeszkodzie rozwojowi gospodarczemu, a jedynie wyznaczają jego nowe, zrównoważone kierunki. Dążymy do tego, by jak najwięcej przedsiębiorstw mierzyło swój ślad węglowy, raportowało emisje i redukowało je, a działania proklimatyczne stały się standardem w biznesie i zarządzaniu. Mimo, że ochrona środowiska jest obecna w dyskusji społecznej od trzech dekad, widzimy potrzebę poszerzania świadomości ekologicznej i wspólnego przeciwdziałania katastrofie klimatycznej. By końcowo poprawić jakość życia ludzi.

DZIAŁAMY TU I TERAZ!

Audyt
ekologiczny
Kalkulator Śladu Węglowego
Edukacja
Ekologiczna
Carbon Footprint Summit

Przeprowadzamy kompleksowy audyt Twojej firmy pod kątem oddziaływania na środowisko oraz emisji gazów cieplarnianych.

Znając ślad węglowy poszczególnych procesów i obszarów działalności Twojego biznesu dostarczymy Ci spersonalizowane rekomendacje oraz pomożemy ci przygotować i wdrożyć strategię redukcji i neutralizacji.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/userptr/domains/carbonfootprintfoundation.com/public_html/wp-content/themes/cff/pages/about.php on line 71

Opracowaliśmy kalkulatory śladu węglowego – dla osób fizycznych oraz dla przestrzeni biurowej.

To pierwsze tak dokładne narzędzia na polskim rynku, dostosowane do polskich standardów i stylu życia przeciętnego Polaka. Na bazie kalkulatorów rekomendujemy skonkretyzowane działania, dzięki którym zmniejszysz swój ślad węglowy w różnych obszarach Twojego życia.

 

Prowadzimy szkolenia na różnych poziomach, warsztaty ekologiczne dla wszystkich grup wiekowych – od dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, po pracowników korporacji.

Spotykamy się zarówno na żywo jak i on-line. Rozmawiamy o tematach związanych z degradacją środowiska i zmianami klimatycznymi w sposób czytelny i zrozumiały. Tłumaczymy zagadnienia związane ze śladem węglowym wykorzystując interaktywne narzędzia angażując każdego uczestnika. W edukację zaangażowani są zarówno eksperci, jak i nasi wolontariusze. Wspieramy również w inicjatywy naszych przyjaciół i partnerów wnosząc naszą wiedzę i doświadczenie.

Carbon Footprint Summit to wyjątkowa platforma łącząca świat nauki, technologii, aktywizmu społecznego i biznesu.

Skupiamy się na trzech głównych obszarach: IDEA, TECH i FACTS, w ramach których Eksperci z wielu branż i środowisk gromadzą się, by omówić najnowsze trendy i inspirujące rozwiązania. Szczyt składa się z dwóch głównych części: międzynarodowej konferencji oraz Przestrzeni Partnerskiej Fair Job Fairs poświęconej zrównoważonemu biznesowi.

 

Najbliższa edycja już w październiku 2022 – stay tuned!

NASI EKSPERCI

 • dr Katarzyna Bąkowicz

  Medioznawczyni, komunikolożka

 • Agnieszka Rybarska

  Mikrobiolożka

 • dr inż. Dorota Pierri

  Hydrogeolożka

 • dr Paweł Kojs

  Doktor nauk biologicznych

 • dr Jakub Małecki

  Glacjolog

zamknij

dr Katarzyna Bąkowicz

Medioznawczyni, komunikolożka

zamknij

Agnieszka Rybarska

Mikrobiolożka

zamknij

dr inż. Dorota Pierri

Hydrogeolożka

Związana z krakowską AGH, autorka i współautorka kilkudziesięciu dokumentacji hydrogeologicznych i opracowań naukowych; członkini zespołów naukowych w projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Była również członkinią Wojewódzkiego Zespołu Eksperckiego ds. oceny stanu zanieczyszczeń środowiska. Aktualnie prowadzi badania mające na celu wykazanie zdolności zbiorników wód powierzchniowych w obszarach miejskich do wiązania zanieczyszczeń z powietrza, w tym smogu.

zamknij

dr Paweł Kojs

Doktor nauk biologicznych

 dyrektor Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie. Wcześniej Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Od roku 2012 Członek Polskiego Towarzystwa Dendrochronologicznego. Uznany i ceniony autorytet w zakresie ochrony środowiska, ekologii  i dendrologii.

zamknij

dr Jakub Małecki

Glacjolog

Popularyzator wiedzy o lodowcach, badacz i wielbiciel lodu. Autor jedynego polskiego blogapoświęconego lodowcom i lądolodom. Wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wcześniej związany z University Centre in Svalbard (UNIS) oraz Uniwersytetem w Oslo. Jego drugim domem jest Spitsbergen – silnie zlodowacona arktyczna wyspa, na której od 2007 roku prowadzi badania glacjologiczne.

Zespół CFF

Nasz dynamiczny rozwój to w dużej mierze zasługa zaangażowania i energii osób, które stawiają odważne, ale zrównoważone kroki, jako wolontariusze i pracownicy, ale przede wszystkim, jako ludzie świadomi niezbędnych zmian.

W kilka miesięcy zbudowaliśmy silną i wspierającą się grupę – od studentów, przez osoby aktywne zawodowo, czy ekspertów – których łączy potrzeba wywierania realnego wpływu na świat. Mamy różne motywacje i poglądy, ale cel przyświeca nam jeden – neutralność klimatyczna i zrównoważony rozwój.

 • Agnieszka Rozwadowska

  Prezeska Zarządu

 • Marta Seweryn

  Executive Project Manager

 • Agnieszka Tomasik-Świderska

  Communication Coordinator

 • Magda Niemczyk

  Junior Project Manager

zamknij

Agnieszka Rozwadowska

Prezeska Zarządu

Dyrektor Biura Zarządu i CSR w Columbus Energy S.A.

Prezes Zarządu w Carbon Footprint Foundation

Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu w Nexity Global S.A.
Członek Rady Nadzorczej w Columbus Energy a.s.

 

Dyrektor Biura Zarządu i CSR Spółki Columbus Energy S.A – lidera rynku nowoczesnej energetyki w Polsce.. Od ponad 7 lat związana z Grupą Columbus; początkowo na stanowiskach operacyjnych, od 5 lat na samodzielnych stanowiskach kierowniczych. W latach 2019-2021 jako Pełnomocnik Zarządu, a od grudnia 2021 na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu i CSR.  Realizuje projekty współpracując bezpośrednio z Zarządem i Radą Dyrektorów Spółki, a także otoczeniem Grupy. 

 

Buduje wizerunek spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Realizowała projekty biznesowe,, w tym odpowiadała za aktywne doskonalenie procesów organizacji, rozwój nowych produktów i zespołów zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialna za relacje ze środowiskiem inwestycyjnym, obszar rynku kapitałowego, nadzoru właścicielskiego i zrównoważony rozwój Grupy Columbus. 

 

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W roku 2020 uzyskała tytuł Master of Business Administration. Ukończyła program certyfikujący w ramach transformacji lean w organizacji Columbus i uzyskała tytuł Lean Black Belt®. Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 

 

Prezeska Zarządu Carbon Footprint Foundation. Od 2019 roku, czyli od początku zawiązania Fundacji jest odpowiedzialna za organizację międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit, tworzenie konceptu i strategii, zarządzanie zespołem projektowym, rozwój zasobów ludzkich, realizację kampani społecznych, pozyskiwanie kluczowych partnerów strategicznych, kontakt z otoczeniem oraz rozwój rozwiązań dla biznesu.

 

Działania jednostek mają wielki sens. Od nieśmiałego pragnienia i małych kroków rozpoczynały się wielkie transformacje społeczne i kulturowe. Wierzę w to, że aby efektywnie oddziaływać na otoczenie, należy być najwierniejszym ambasadorem swoich przekonań, zawsze i wszędzie. Fundacja i cały jej Zespół wraz z Wolontariuszami powstał po to, by wspierać społeczeństwa, a szczególnie biznes, w ich zielonej transformacji. Rozumiemy i czujemy potrzeby i wyzwania, przed którymi dziś stoi biznes; jesteśmy przekonani, że już teraz może się on dzielić swoimi dobrymi zrównoważonymi praktykami. Dlatego w Fundacji dbamy o transparentny audyt, działając przeciw greenwashingowi. Angażując każdego uczestnika zielonej transformacji, budujemy współodpowiedzialność za obecny dobrostan Ziemi, a także wspieramy postawy proekologiczne w trosce o jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Zielona transformacja to przede wszystkim zmiana mentalna i jest możliwa do realizacji pod warunkiem uczciwej i rzetelnej partycypacji wszystkich grup interesariuszy. Edukacja ekologiczna oparta na faktach, nie opiniach, stanowi solidny fundament naszej działalności. Cele Fundacji realizujemy w ramach społecznego Think Tanku, udostępniając przestrzeń dla swobodnej komunikacji świata nauki, biznesu i technologii rozwijając format #idea #fact #tech w ramach międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit. 

 

Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie„.
Mahatma Gandhi

zamknij

Marta Seweryn

Executive Project Manager

Absolwenta Ekonomiki Organizacji i Restrukturyzacji Przemysłu na AGH oraz Uniwersytetu Abertay Dundee na kierunku Zarządzanie Zasobami Naturalnymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała na uczelniach, działając w organizacjach pozarządowych, a także w biznesie. Pracowała jako nauczyciel akademicki na krakowskich uczelniach. Realizowała liczne projekty edukacyjne i popularyzatorskie wspólnie z Krakowską Fundacją Filmową, Fundacją AGH, Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Zielonki oraz Fundacją Euklidesa. Ponadto brała udział w produkcji wydarzeń takich agencji jak Alter Art i Knockout Production.

Zależy mi na angażowaniu się w ambitne projekty, które przynoszą odbiorcom wiedzę i korzyści. Praca w Fundacji łączy wszystkie moje zainteresowania i doświadczenia, a także daje nieograniczoną przestrzeń do ich poszerzania.

zamknij

Agnieszka Tomasik-Świderska

Communication Coordinator

zamknij

Magda Niemczyk

Junior Project Manager