Wydarzenia

Home EKO kalendarz

Światowy Dzień Rybołówstwa

Donec mollis, metus a varius faibus, est magna tempor mauris, sit amet lobortis nunc sem non lectusroin vitae fugiat lorem,nec lia massa eger interdum ipsum sed placerat posuere.

Dzień bez telefonu

To nieoficjalne święto ma nam uzmysłowić, że istnieje życie bez telefonu. Historia pierwszych połączeń bezprzewodowych sięga lat 40. ubiegłego wieku, kiedy inżynierowie z Bell Labs w USA zaczęli montować aparaty telefoniczne w samochodach. Jednak mobilność tych urządzeń ograniczona była do mobilności aut, w których się znajdowały. Dopiero w 1973 roku […]

Dzień energetyka

Dzień Energetyka to  polskie święto branży energetycznej, ustanowione w 1956 roku. Początkowo obchodzone 1 września, a od 1991 r. przesunięte na dzień  14 sierpnia, na cześć patrona energetyków św. Maksymiliana Kolbego, który tego dnia w 1941 roku został zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Św. Maksymilian Kolbe  interesował się matematyką […]

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

W 1994 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustaliło dzień 16 września Międzynarodowym Dniem Ochrony Warstwy Ozonowej dla upamiętnienia rocznicy podpisania Protokołu Montrealskiego (1987 rok), mającego na celu ograniczenie w skali światowej emisji freonów i halonów, niszczących warstwę ozonową. Polska przystąpiła do Konwencji w 1990 roku. Obchody Międzynarodowego  Dnia Ochrony Warstwy […]

Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk

W związku z tym, że liczebność wielu gatunków dzikiej fauny i flory ulega obecnie poważnemu zmniejszeniu, a niektórym z nich zagraża wyginięcie, Rada Europy w latach 70. ubiegłego wieku rozpoczęła negocjacje, które zakończyły się stworzeniem międzynarodowej umowy. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, zwana […]

Sprzątanie Świata

Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. Akcja „sprzątanie świata” wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r., kiedy 40 […]

Europejski Dzień bez Samochodu

Europejski Dzień bez Samochodu ma wspomóc proekologiczne idee i zmniejszyć ilość spalin wytwarzanych przez miliony aut poruszających się po miastach. Podczas tego dnia zachęca się kierowców do rezygnacji z użytkowania samochodów przez dobę. W zamian promuje się i motywuje do korzystania z komunikacji miejskiej lub rowerów. W wielu miastach, również […]

Światowy Dzień Siedlisk

W 1992 roku Unia Europejska zatwierdziła Dyrektywę, w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (92/43/EWG). Zawiera ona spis i uniwersalną klasyfikację siedlisk uznanych za „ważne dla Europy” oraz spis gatunków, których siedliska również podlegają ochronie. Ogromna ekspansja mieszkaniowa człowieka sprawia, że zmniejszają się naturalne siedliska zwierząt. Coraz […]

Dzień Czystego Powietrza

Przypadający na 14 listopada Dzień Czystego Powietrza, ustanowiony w Polsce w 2005 r. przez Fundację Ekologiczną ARKA  jest okazją do podsumowań antysmogowych działań. Celem akcji jest walka o czyste powietrze i zwiększenie świadomości  społeczeństwa, jak poważne konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie palenie śmieci, odpadów meblowych, czy odpadów węglowych  w […]

Dzień bez futra

Dzień bez futra jest  wyrazem sprzeciwu wobec hodowli zwierząt na futra, a także warunkom w jakich te zwierzęta są transportowane i przetrzymywane. Gatunki hodowane na futra, w tym szynszyle, króliki, nutrie, jenoty i lisy żyją na specjalnych fermach, stłoczone w klatkach i pozbawione możliwości ruchu. W Polsce dzień bez futra […]

Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich

Rezolucją z 10 listopada 1998, Zgromadzenie Ogólne ONZ  ogłosiło 2002 rok Międzynarodowym Rokiem Terenów Górskich, aby pomóc w eliminacji i zwalczaniu zjawiska ubóstwa pośród mieszkańców tych terenów, powstałego w wyniku niekorzystnych warunków naturalnych i konfliktów zbrojnych narażających na straty ekosystem górski i jego zasoby. Obchody Roku miały za zadanie promocję, […]

Dzień ryby

Dzień ryby organizowany jest w Polsce od 2003 roku przez Stowarzyszenie Empatia i Fundację Viva! W tym dniu podczas akcji ulicznych zorganizowanych w polskich miastach uczestnicy próbują przekonać społeczeństwo, że ryby nie są przedmiotami i czują ból. Protesty często mają formę marszów milczenia lub happeningów. Data obchodzenia tego dnia w […]