Wydarzenia

Home Wydarzenia

Dzień energetyka

Dzień Energetyka to  polskie święto branży energetycznej, ustanowione w 1956 roku. Początkowo obchodzone 1 września, a od 1991 r. przesunięte na dzień  14 sierpnia, na cześć patrona energetyków św. Maksymiliana Kolbego, który tego dnia w 1941 roku został zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Św. Maksymilian Kolbe  interesował się matematyką […]

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

W 1994 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustaliło dzień 16 września Międzynarodowym Dniem Ochrony Warstwy Ozonowej dla upamiętnienia rocznicy podpisania Protokołu Montrealskiego (1987 rok), mającego na celu ograniczenie w skali światowej emisji freonów i halonów, niszczących warstwę ozonową. Polska przystąpiła do Konwencji w 1990 roku. Obchody Międzynarodowego  Dnia Ochrony Warstwy […]

Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk

W związku z tym, że liczebność wielu gatunków dzikiej fauny i flory ulega obecnie poważnemu zmniejszeniu, a niektórym z nich zagraża wyginięcie, Rada Europy w latach 70. ubiegłego wieku rozpoczęła negocjacje, które zakończyły się stworzeniem międzynarodowej umowy. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, zwana […]

Sprzątanie Świata

Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. Akcja „sprzątanie świata” wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r., kiedy 40 […]

Europejski Dzień bez Samochodu

Europejski Dzień bez Samochodu ma wspomóc proekologiczne idee i zmniejszyć ilość spalin wytwarzanych przez miliony aut poruszających się po miastach. Podczas tego dnia zachęca się kierowców do rezygnacji z użytkowania samochodów przez dobę. W zamian promuje się i motywuje do korzystania z komunikacji miejskiej lub rowerów. W wielu miastach, również […]

Światowy Dzień Siedlisk

W 1992 roku Unia Europejska zatwierdziła Dyrektywę, w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (92/43/EWG). Zawiera ona spis i uniwersalną klasyfikację siedlisk uznanych za „ważne dla Europy” oraz spis gatunków, których siedliska również podlegają ochronie. Ogromna ekspansja mieszkaniowa człowieka sprawia, że zmniejszają się naturalne siedliska zwierząt. Coraz […]

Dzień Czystego Powietrza

Przypadający na 14 listopada Dzień Czystego Powietrza, ustanowiony w Polsce w 2005 r. przez Fundację Ekologiczną ARKA  jest okazją do podsumowań antysmogowych działań. Celem akcji jest walka o czyste powietrze i zwiększenie świadomości  społeczeństwa, jak poważne konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie palenie śmieci, odpadów meblowych, czy odpadów węglowych  w […]

Dzień bez futra

Dzień bez futra jest  wyrazem sprzeciwu wobec hodowli zwierząt na futra, a także warunkom w jakich te zwierzęta są transportowane i przetrzymywane. Gatunki hodowane na futra, w tym szynszyle, króliki, nutrie, jenoty i lisy żyją na specjalnych fermach, stłoczone w klatkach i pozbawione możliwości ruchu. W Polsce dzień bez futra […]

Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich

Rezolucją z 10 listopada 1998, Zgromadzenie Ogólne ONZ  ogłosiło 2002 rok Międzynarodowym Rokiem Terenów Górskich, aby pomóc w eliminacji i zwalczaniu zjawiska ubóstwa pośród mieszkańców tych terenów, powstałego w wyniku niekorzystnych warunków naturalnych i konfliktów zbrojnych narażających na straty ekosystem górski i jego zasoby. Obchody Roku miały za zadanie promocję, […]

Dzień ryby

Dzień ryby organizowany jest w Polsce od 2003 roku przez Stowarzyszenie Empatia i Fundację Viva! W tym dniu podczas akcji ulicznych zorganizowanych w polskich miastach uczestnicy próbują przekonać społeczeństwo, że ryby nie są przedmiotami i czują ból. Protesty często mają formę marszów milczenia lub happeningów. Data obchodzenia tego dnia w […]