Grunt zagospodarowany przez człowieka stanowi około 70% powierzchni lądów na Ziemi (z wyłączeniem obszarów zlodowaconych). Wykorzystanie gruntu ma wpływ na klimat (w zależności od niego mogą się na przykład uwolnić gazy cieplarniane), jednak temat ten nie jest poruszany tak często jak choćby sama kwestia emisji CO2. Mimo to zrównoważone zagospodarowanie gruntów jest w kontekście zmiany klimatu niezwykle ważnym zagadnieniem. (więcej…)